ابلاغ اسامی برگزیدگان به نمایندگی های استانی صندوق کارآفرینی امید
1400-04-05

پس از مکاتبات انجام شده فیمابین دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی از ایده تا بازار و صندوق کارآفرینی امید و ارسال اسامی برگزیدگان به صندوق و طی مراحل قانونی، از امروز شنبه مورخ 5 تیرماه 1400 نمایندگان طرح های منتخب می توانند با مراجعه به صندوق کارآفرینی امید نمایندگی استان خود و تکمیل مدارک مورد نیاز، جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند. ضمنا شماره و تاریخ نامه ابلاغ شده به نمایندگی های استانی صندوق کارآفرینی امید عبارت است از:
شماره نامه: 1400/7231/د
تاریخ: 1400/03/29