حمایت کنندگان اصلی
حامیان پنجمین جشنواره از ایده تا بازار
مرکز رشد واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان فناوری اطلاعات ایران
مرکز نوآوری نکسترا
مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
شرکت ارزش آفرینان توسعه فناوری پارسیان
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
شعبه پردیس فارابی