از آنجا که تبدیل ایده های خلاقانه به کالا و خدمات و ارائه آنها به بازار نیازمند سرمایه گذاری مادی و معنوی می باشد و با عنایت به سیاست های پردیس فارابی مبنی بر به کارگیری دانش آکادمیک متناسب با نیازهای بازار جشنواره از ایده تا بازار هر سال با توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران و با حمایت صندوق کارآفرینی برگزار می گردد.

با توجه به هدف اساسی پردیس فارابی جهت توسعه کارآفرینی، کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاههای داخلی و خارجی در کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه صاحبان ایده که قادر به تدوین طرح کسب و کار باشند می توانند در این جشنواره شرکت نمایند