دریافت ایده ها

صاحبان ایده باید یکی از دو فرم،  »طرح  کسب و کار» یا «ایده نوآورانه» را تکمیل کرده و شرایط اولیه تعریف شده برای ایده ها را مطابق چک لیست آخر این فرم بررسی نمایند. در صورت کامل بودن مدارک درخواستی و واجد شرایط بودن طرح، مدارک را در صفحه شخصی خود، قسمت ارسال ایده و طرح، ارسال طرح جدید، بارگذاری نمایند.

 

توجه: حتما طرح‌ها و ایده‌های خود را در قالب PDF در سامانه بارگزاری نمایید.

 

 

دریافت فرم ایده نوآورانه

دریافت فرم طرح کسب و کار

 

بررسی اولیه

دبیرخانه ضمن بررسی مدارک و اطمینان از تکمیل بودن آنها، مراتب را برای اعضای کمیته علمی ارسال می کند. کمیته علمی براساس شاخص های فرم داوری طرح ها را بررسی کرده و در جلسه ای مشترک به جمع بندی می پردازد. معمولا برای توضیح جوانب مختلف طرح لازم است صاحبان ایده در جلسه ای حضوری به سوالات اعضای کمیته علمی پاسخ دهند که در این صورت مراتب از طریق دبیرخانه به اطلاع صاحب ایده رسانده می شود.

 

بررسی نهایی

پس از پایان زمان مقرر برای ارسال ایده ها، اعضای کمیته  علمی نتایج ارزیابی طرح ها را جمع بندی گرده و در صورت نیاز به حضور صاحبان ایده، لیست ایشان را به دبیرخانه اعلام می کند. صاحبان ایده باید مستندات، نمونه های ساخته شده، گواهی نامه های اخذ شده بابت طرح و نظایر آن را در روز جلسه ارائه نمایند. از آنجا که اعضای کمیته علمی دارای تخصص های مختلف می باشند لذا مصاحبه از جنبه های مختلف به بررسی ایده پرداخته و در نهایت ایده های منتخب در  لیست پیوست  ثبت شده و جهت اعلام به دبیر جشنواره و رئیس صندوق امید آماده می گردد.

 

اعلام نتایج به صندوق

قبل از برگزاری جشنواره، لیست ایده های منتخب با نامه ای از سوی دبیر جشنواره به رئیس صندوق اعلام می گردد.

 

برگزاری جشنواره

تمامی صاحبان ایده های برگزیده برای  حضور در جشنواره دعوت می شوند. ممکن است از نفرات منتخب، برای ارائه ای مختصر و پاسخگویی به سوالات حاضرین در جشنواره دعوت به عمل آید. از آنجا که حفظ محرمانگی ایده ها باید در این جشنواره دستور کار قرار گیرد لذا ضروری است مستندات جشنواره و توضیحات ارائه شده در جشنواره به شکل کلی بیان گردند.

 

پیگیری اهدای تسهیلات

دبیر جشنواره موظف است از پرداخت تسهیلات به صاحبان ایده اطمینان حاصل کرده و تا حد امکان شرایط اعطای آن را برای ایشان تسهیل نماید.

 

کنترل اجرای ایده

سایر اقدامات پس از تصویب پرداخت تسهیلات، از سوی صندوق صورت گرفته و پردیس فارابی در خصوص پیگیری های پس از تسهیلات مسئولیتی ندارد.