اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره
1400-02-12
اعلام اسامی برگزیدگان نهایی جشنواره

پس از برگزاری مصاحبه مجازی با صاحبان طرح های برگزیده به مرحله نهایی پنجمین جشنواره از ایده تا بازار و ارزیابی هیأت داوران جشنواره، اسامی طرح های برگزیده به شرح ذیل اعلام می شود: