اعلام نتایج اولیه داوری طرح ها و ایده ها
1400-01-20
اعلام نتایج اولیه داوری طرح ها و ایده ها

مرحله اول داوری طرح ها و ایده های ارسالی به پنجمین دوره جشنواره ملی از ایده تا بازار به اتمام رسید و طرح های راه یافته به دور بعدی مشخص شدند. به گزارش دبیرخانه جشنواره مخاطبین گرامی می توانند با مراجعه به پروفایل شـخصی خود در وبسایت جشنـواره به آدرس itm.ut.ac.ir از نتیجه داوری طرح خود مطلع شوند.
مصاحبه با نماینده تیم طرح های برگزیده در روز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 به صورت مجازی (ویدئوکنفرانس) و با حضور هیأت داوران جشنواره برگزار خواهد شد.

برنامه زمانبندی مصاحبه ها متعاقبا به اطلاع صاحبان ایده های برگزیده خواهد رسید.