برگزاری چهارمین دوره جشنواره از ایده تا بازار توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران
1399-06-02
برگزاری چهارمین دوره جشنواره از ایده تا بازار توسط پردیس فارابی دانشگاه تهران

چهارمین دوره جشنواره از ایده تا بازار با همکاری پردیس فارابی دانشگاه تهران و صندوق کارآفرینی امید با شناخت ایده ها و طرح های برتر، به کار خود پایان داد. در این دوره 97 طرح و ایده توسط دانشجویان و فارغ التحصیلان سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که با بررسی اولیه توسط هیأت داوران 45 طرح برای مصاحبه انتخاب شدند. با برنامه ریزی های انجام شده مصاحبه با صاحبان ایده های برتر به علت شرایط خاص همه گیری Covid-19 در کشور و به جهت حفظ سلامتی افراد، اغلب به صورت مجازی برگزار شد. تعداد معدودی از شرکت کنندگان نیز با حضور در پردیس فارابی و با رعایت پروتکل های بهداشتی جزئیات طرح های خود را برای هیأت داوران بیان نمودند. پس از جمع بندی و مشورت، اعضای هیأت داوران 19 طرح را شایسته تقدیر و حمایت دانستند که به عنوان برگزیده چهارمین دوره جشنواره از ایده تا بازار به صندوق کارآفرینی امید معرفی شدند.